Tarieven

Dieetadvisering  is ook dit jaar voor 3 behandeluren opgenomen in de basis zorgverzekering. Er wordt vergoed  per kalenderjaar. Dit betekent dat u voor de eerste drie uur geen kosten heeft met inachtneming van het wettelijk verplicht eigen risico. Indien u dit niet heeft gebruikt wordt het hier eerst mee verrekend. Als er geen contract is met uw verzekeraar, kan het zijn dat de zorgverzekeraar een gedeelte, bijvoorbeeld 70% per consult, vergoed. Afhankelijk van de uitgebreidheid van uw aanvullende verzekering hebt u mogelijk recht op nog meer vergoeding voor dieetadvisering. Zie voor vergoedingen uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

 

Tarieven per  1 januari 2021

 

Eerste consult/Intake                                82,50 – 99 euro (75 – 90 minuten)

                                                                       (gesprek + uitwerktijd)

Begeleidingsconsult                                   33 euro (30 minuten)

Begeleidingsconsult                                   16,50 euro (15 minuten)

Telefonisch consult/email                        16,50 euro per kwartier

                                                                        (minimaal 5 minuten)

Toeslag voor huisbezoek                           27,50 euro

Niet nagekomen afspraak (no show)*    27,50 euro

 

Bovenstaande tarieven gelden wanneer er geen vergoeding plaatsvindt vanuit uw zorgverzekeraar.

*Een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden anders ben ik genoodzaakt om het consult in rekening te brengen. Deze rekening wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

logos v3